18. Mã QR là gì?

Là một mã bằng hình ảnh trong đó mã hóa các thông tin trong giao dịch thanh toán của bạn bao gồm nhưng không giới hạn: Thông tin sản phẩm dịch vụ, thông tin đơn hàng, thông tin thanh toán và các thông tin liên quan khác (nếu có).
Theo đó ứng dụng TNEX có thể quét mã này và đọc ra các thông tin trên để phục vụ khách hàng thực hiện giao dịch hoặc các tương tác khác.
TNEX áp dụng các loại mã QR sau: mã QR cho khách hàng cá nhân, mã QR cho khách hàng đại lý, mã QR cho đơn hàng.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!