18. Mã giới thiệu là gì?

Đại diện cho chính bạn trên TNEX thông qua số điện thoại sử dụng để đăng ký tài khoản. Chức năng của mã giới thiệu là để mời bạn bè tham gia đăng ký tài khoản

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!