17. Thanh toán hóa đơn tự động là gì?

Là dịch vụ cho phép bạn đăng ký thanh toán hoá đơn tự động cho một số nhà cung cấp dịch vụ trên TNEX. Theo đó TNEX thực hiện theo ủy nhiệm của bạn, tự động trích tiền từ tài khoản của bạn trên TNEX để chuyển cho đơn vị nhận tiền trên cơ sở thỏa thuận giữa bạn với TNEX.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!