17. Làm thế nào để tôi thêm bạn bè vào danh sách bạn bè của tôi?

Hiện tại TNEX chưa hỗ trợ thêm bạn bè. Tính năng này sẽ được bổ sung trong những bản cập nhật sắp tới.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!