17. Làm thế nào để hủy đơn hàng tôi đã đặt?

Để hủy đơn hàng, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng trên thanh điều hướng của ứng dụng
Bước 2: Bấm chọn tab Đơn hàng
Bước 3: Chọn đơn hàng muốn hủy
Bước 4: Bấm chọn biểu tượng … ở góc phải
Bước 5: Chọn Hủy đơn hàng
Bước 6: Bấm chọn Xác nhận để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!