16. Tôi có thể sửa đổi đơn hàng khi đã đặt không ?

Bạn không thể sửa lại đơn hàng sau khi đã đặt. Tuy nhiên bạn có thể gộp đơn hàng hoặc tạo đơn mới thay thế đơn hàng cũ

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!