16. Làm thế nào để mời bạn bè của tôi tham gia TNEX?

Bạn có thể mời bạn bè tham gia TNEX thông qua các ứng dụng trên thiết bị của bạn có tính năng chia sẻ như: Facebook, Messager, Zalo,… Để mời bạn bè, vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Vào màn hình thông tin cá nhân
Bước 2: Bấm chọn Bạn bè bên trái ảnh đại diện
Bước 3: Bấm vào Mã giới thiệu
Bước 4: Hiển thị danh sách ứng dụng cho phép chia sẻ
Bước 5: Chọn ứng dụng muốn chia sẻ

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!