15. Làm thế nào để đổi mật khẩu?

Để đổi mật khẩu, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Vào màn hình thông tin cá nhân
Bước 2: Chọn tab Cài đặt
Bước 3: Ở mục Phương thức đăng nhập, bấm chọn Đổi mật khẩu
Bước 4: Nhập mật khẩu mới
Bước 5: Nhập mã xác thực

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!