14. Tôi có thể đặt hàng trên ứng dụng TNEX vào lúc nào?

Bạn có thể đặt hàng trên TNEX 24/7. Tuy nhiên thời gian nhận hàng sẽ phụ thuộc vào thời gian hoạt động của cửa hàng đó

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!