14. Làm thế nào để đăng nhập nhanh bằng vân tay/FaceID?

Để đăng nhập bằng Vân tay/FaceID, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn có tính năng này và đã cài đặt Vân tay/FaceID (Xem mục “Cài đặt” trên thiết bị). Sau đó, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Vào màn hình thông tin cá nhân
Bước 2: Chọn tab Cài đặt
Bước 3: Ở mục Phương thức đăng nhập, bật tính năng Vân tay/FaceID
Bước 4: Xác thực Vân tay/FaceID để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!