13. Làm thế nào để đăng xuất tài khoản?

Để đăng xuất tài khoản, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Bước 1: Vào màn hình thông tin cá nhân
Bước 2: Bấm nút Đăng xuất
Bước 3: Bấm Xác nhận để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!