12. Tại sao tôi không thanh toán bằng Energy (năng lượng) được?

Một số cửa hàng chưa được TNEX xác thực thông tin, vì thế để đảm bảo quyền lợi cho user, bạn sẽ không thể thanh toán bằng Energy (Năng lượng) tại những cửa hàng này

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!