11. Khi cài đặt hạn mức thì hạn mức đó sẽ áp dụng cho các loại giao dịch nào của thẻ?

Hạn mức được  áp dụng cho tất cả các giao dịch của thẻ trừ giao dịch bằng Contactless: Rút tiền tại ATM, Giao dịch thanh toán, Giao dịch thanh toán tại POS.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!