11. Chức năng “Tôi đã thanh toán” để làm gì?

Trong trường hợp bạn đã thanh toán tiền mặt cho cửa hàng nhưng chưa thực hiện kết thúc đơn, bạn có thể bấm chọn “Tôi đã thanh toán” để kết thúc đơn hàng.
Sau khi lựa chọn Tôi đã thanh toán, đơn hàng sẽ được chuyển về phần lịch sử đơn hàng với trạng thái Hoàn thành

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!