10. Làm thế nào để thay đổi ảnh đại diện của tôi?

Để thay đổi ảnh đại diện, bạn tham khảo các bước sau:
Bước 1: Vào màn hình thông tin cá nhân
Bước 2: Bấm biểu tượng Sửa ở góc phải mục Thông tin cá nhân
Bước 3: Bấm chọn hình ảnh đại diện phía trên cùng
Bước 4: Chọn ảnh có sẵn hoặc ảnh từ kho ảnh/camera của thiết bị
Bước 5: Bấm nút Lưu ảnh
Bước 6: Bấm nút Lưu thông tin để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!