10. Làm thế nào để đổi mã PIN?

Bạn có thể đổi mã PIN bằng cách thiết lập lại mã PIN ngay trên ứng dụng tại màn hình quản lý PIN

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!