10. Giá tạm tính là gì?

Là tổng giá của sản phẩm trong đơn hàng khi chưa áp dụng các khuyến mại

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!