09. Tôi có thể thay đổi những thông tin nào của tài khoản?

Những thông tin bạn có thể thay đổi:
1. Alias (tên đại diện – được thiết lập 1 lần duy nhất)
2. Email
3. Các thông tin cá nhân: ảnh đại diện, ảnh bìa cá nhân, sở thích, nghề nghiệp, mô tả bản thân,…

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!