09. Làm thế nào để nhận được mã PIN?

TNEX sẽ gửi mã PIN lần đầu cho bạn qua tin nhắn SMS đến số điện thoại mà bạn đã đăng ký trên ứng dụng TNEX. Những lần yêu cầu cài đặt lại PIN/ tạo mới PIN bạn có thể thao tác trực tiếp trên ứng dụng TNEX.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!