08. Tôi có thể đặt bao nhiêu đơn hàng cùng một lúc của một cửa hàng ?

Bạn chỉ có thể đặt 1 đơn hàng với mỗi cửa hàng

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!