08. Tài khoản TNEX có bắt buộc phải duy trì số dư tối thiểu không?

Tài khoản TNEX không bắt buộc phải duy trì số dư tối thiểu

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!