07. Tôi có thể thanh toán cho đơn hàng bằng những hình thức nào?

Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng với 2 hình thức:
1. Sử dụng tài khoản thanh toán Energy để thanh toán qua QR code để có được nhiều chương trình ưu đãi hơn.
2. Sử dụng phương thức khác như Tiền mặt, thẻ, chuyển khoản ..

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!