07. Làm thế nào để tôi thay đổi chứng minh thư nhân dân?

Để thay đổi CMND/CCCD bạn cần đăng nhập vào ứng dụng TNEX, vào mục Profile chọn tính năng sửa thông tin KYC và thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chụp mặt trước và mặt sau của CMND/CCCD mới
Bước 2: Kiểm tra thông tin được TNEX trích xuất ra với thông tin trên CMND/CCCD mới
Bước 3: Sửa lại thông tin ( nếu thông tin trích xuất ra không đúng với thông tin trên CMND/CCCD mới)
Bước 4: Xác nhận thông tin và nhập mã xác thực giao dịch để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!