07. Làm thế nào để tôi nhận được thẻ vật lý?

Bạn có thể yêu cầu phát hành thẻ vật lý trên ứng dụng TNEX. Mã PIN lần đầu sẽ được ngân hàng gửi tới bạn qua tin nhắn SMS theo số điện thoại bạn đã đăng ký.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!