06. Tôi phải làm gì khi thẻ của tôi bị hỏng?

Bạn hãy báo mất thẻ ngay thông qua mục quản lý thẻ trên ứng dụng TNEX hoặc liên hệ với tổng đài chăm sóc Khách hàng của TNEX (email cskhcn@tnex.com.vn hoặc hotline: 1800599982) để hỗ để khóa thẻ/ hủy thẻ cũ và phát hành thẻ khác thay thế.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!