06. Tôi có thể sử dụng tài khoản nào để thanh toán khi đặt hàng trên ứng dụng TNEX ?

Bạn có thể dùng tài khoản thanh toán Energy để thanh toán đơn hàng đã đặt trên ứng dụng TNEX bằng cách scan QR của điểm bán hoặc của đơn hàng.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!