06. Nếu không đặt hàng trước, làm thế nào để thanh toán cho cửa hàng bằng ứng dụng TNEX?

Trong trường hợp bạn không đặt hàng trước. Để thực hiện thanh toán hàng hóa qua TNEX, đối với cửa hàng đã xác thực và QR code của TNEX, bạn vui lòng tham khảo các bước sau:
Cách 1:
Bước 1: Đến cửa hàng trong hệ thống của TNEX
Bước 2: Quét mã QR code của cửa hàng, danh sách hàng hóa của cửa hàng sẽ xuất hiện.
Bước 3: Lựa chọn món hàng từ danh sách hàng hóa của cửa hàng.
Bước 4: Bấm nút “đặt hàng”
Bước 5: Chọn phương thức thanh toán. Có hai phương thức “Thanh toán Energy” và “Tiền mặt” để lựa chọn.
Bước 6: Bấm nút “Xác nhận”
Bước 7: Nếu bạn chọn phương thức thanh toán Energy tại bước 5, bạn cần nhập mã xác thực để hoàn tất.
Cách 2:
Bước 1: Đến cửa hàng trong hệ thống của TNEXT
Bước 2: Quét mã QR code của cửa hàng
Bước 3: Chọn tab “Thanh toán”
Bước 4: Nhập số tiền bạn muốn thanh toán và nội dung thanh toán
Bước 5: Xác nhận thanh toán
Bước 6: Nhập mã xác thực giao dịch để hoàn tất.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!