04. Làm thế nào để đặt hàng trên ứng dụng TNEX ?

Bạn vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về từng bước đặt hàng như sau:
Bước 1. Chọn sản phẩm từ bất kỳ màn hình hiển thị danh sách sản phẩm, bấm vào hình ảnh hoặc tiêu đề của sản phẩm để truy cập vào trang thông tin chi tiết sản phẩm
Bước 2. Sau khi đã nhập thông số của sản phẩm như: số lượng, kích thước, màu sắc,…, bấm vào nút “Thêm vào giỏ hàng” hiển thị bên dưới màn hình
Bước 3. Bấm nút “Xem giỏ hàng” để chuyển sang màn hình Giỏ hàng
Bước 4: Kiểm tra lại thông tin về những sản phẩm mà bạn đã chọn. Nếu chưa đúng, bạn có thể bấm vào tiêu đề của sản phẩm để điều chỉnh lại. Ngoài ra, trong màn hình giỏ hàng bạn có thể thêm lời nhắn cho người bán hoặc thêm mới/sửa/xóa mã giảm giá để nhận các ưu đãi. Sau khi đã hoàn tất, bấm nút “Đặt hàng ngay” để chuyển giỏ hàng sang trạng thái đặt hàng
Lưu ý: Sau khi bấm nút Đặt hàng ngay, bạn không thể sửa hoặc thêm thông tin sản phẩm cần mua của đơn hàng đó.
– Nếu muốn mua thêm sản phẩm mới, vui lòng tạo đơn hàng khác trong giỏ hàng, khi đó bạn có thể gộp đơn với đơn hàng hiện tại.
– Bạn cũng có thể đặt lại đơn hàng bằng cách vào lịch sử đơn hàng, chọn đơn hàng và nhấn nút “Đặt lại đơn hàng”

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!