03. Tôi có thể sở hữu bao nhiêu thẻ TNEX cùng một lúc?

Tại mọi thời điểm, mỗi bạn chỉ sử dụng được 01 thẻ ghi nợ nội địa TNEX duy nhất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!