03. Tôi có phải liên kết tài khoản ngân hàng trong TNEX không?

TNEX là ứng dụng ngân hàng nên đã cung cấp cho bạn tài khoản thanh toán của ngân hàng cùng đầy đủ dịch vụ ngân hàng đi kèm tài khoản thanh toán. Do đó bạn không cần liên kết với bất kỳ tài khoản ngân hàng nào khác để sử dụng TNEX.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!