03. Làm thế nào để tôi có thể đánh giá người bán?

Bạn chỉ có thể đánh giá người bán sau khi đã mua hàng thành công. Mỗi lần mua bạn được phép đánh giá một lần. Để đánh giá người bán, bạn tham khảo các bước sau:
1. Ở màn hình chúc mừng thanh toán thành công, bấm vào mục Đánh giá cửa hàng
2. Chọn số sao, viết nội dung đánh giá
3. Bấm nút Gửi đánh giá để hoàn tất

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!