02. Làm thế nào để tôi liên hệ với người bán?

Có 2 cách để bạn liên hệ với người bán:
1. Chat trong ứng dụng TNEX:
– Bấm nút Trò chuyện hiển thị bên dưới địa chỉ của người bán
2. Gọi điện:
– Bấm vào avatar của người bán
– Bấm vào số điện thoại

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!