01. Sau khi đặt hàng tôi phải làm gì?

– Sau khi đặt hàng, bạn cần đến cửa hàng đã đặt để hoàn tất đơn hàng (bạn có thể liên hệ với ng bán để đảm bảo sản phẩm vẫn còn trước khi đến nơi)
– Tại cửa hàng, bạn có thể scan QR code Tại cửa hàng để hoàn tất đơn hàng, hoặc bạn cũng có thể cung cấp QR code của đơn hàng cho nhân viên cửa hàng.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!