01. Ai có thể sử dụng ứng dụng TNEX?

Tất cả các Khánh hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên có duy nhất một quốc tịch Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam và có CMND/CCCD hợp lệ theo quy định của Pháp luật.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ để giúp chúng tôi nhé!