TESTIMONIALS style 1

Góc REVIEW

Mọi người nói về TNEX như thế nào?

Mình rất thích màu nền của ứng dụng, nền tối làm nổi bật hình ảnh sản phẩm hơn, giao diện thú vị, icons sinh động, bố cục rõ ràng, rất thu hút người dùng.

Trần Minh Tuấn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Tính năng QLTC rất hay, sẽ giúp mình lên kế hoạch cho khoản chi tiêu hàng tháng. Mà phần này cũng được thiết kế khá thú vị, hình vẽ sinh động nên dùng thì sẽ thấy thích thú hơn.

Nguyễn Thị Vân Anh

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Tính năng QLTC rất hay, sẽ giúp mình lên kế hoạch cho khoản chi tiêu hàng tháng. Mà phần này cũng được thiết kế khá thú vị, hình vẽ sinh động nên dùng thì sẽ thấy thích thú hơn.

Trần Kim Tiến

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Mình rất thích màu nền của ứng dụng, nền tối làm nổi bật hình ảnh sản phẩm hơn, giao diện thú vị, icons sinh động, bố cục rõ ràng, rất thu hút người dùng.

Trần Minh Tuấn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Tính năng QLTC rất hay, sẽ giúp mình lên kế hoạch cho khoản chi tiêu hàng tháng. Mà phần này cũng được thiết kế khá thú vị, hình vẽ sinh động nên dùng thì sẽ thấy thích thú hơn.

Nguyễn Thị Vân Anh

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Tính năng QLTC rất hay, sẽ giúp mình lên kế hoạch cho khoản chi tiêu hàng tháng. Mà phần này cũng được thiết kế khá thú vị, hình vẽ sinh động nên dùng thì sẽ thấy thích thú hơn.

Trần Kim Tiến

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Mình rất thích màu nền của ứng dụng, nền tối làm nổi bật hình ảnh sản phẩm hơn, giao diện thú vị, icons sinh động, bố cục rõ ràng, rất thu hút người dùng.

Trần Minh Tuấn

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Tính năng QLTC rất hay, sẽ giúp mình lên kế hoạch cho khoản chi tiêu hàng tháng. Mà phần này cũng được thiết kế khá thú vị, hình vẽ sinh động nên dùng thì sẽ thấy thích thú hơn.

Nguyễn Thị Vân Anh

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Tính năng QLTC rất hay, sẽ giúp mình lên kế hoạch cho khoản chi tiêu hàng tháng. Mà phần này cũng được thiết kế khá thú vị, hình vẽ sinh động nên dùng thì sẽ thấy thích thú hơn.

Trần Kim Tiến

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội

Partners style 1