CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TNEX

Chính Sách Bảo Mật này (sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức TNEX, (sau đây gọi chung là “TNEX”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Di động TNEX và Websites của TNEX (sau đây được gọi chung là “Ứng Dụng” và “Websites”), sản phẩm, tính năng và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Chính Sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, đối tác (như các đối tác thương nhân), nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ (sau đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn”) “Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc dựa vào đó mà bạn được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, quốc tịch, số điện thoại, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của bạn, số nhận dạng do chính phủ cấp, dữ liệu sinh trắc học, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin việc làm và thông tin tài chính, thông tin bảo hiểm.  

1. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu. Nếu bạn có hoặc là một bên tham gia nhiều mối quan hệ với chúng tôi (ví dụ nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xuyên suốt nhiều ngành kinh doanh khác nhau), chúng tôi sẽ liên kết Dữ liệu Cá nhân của bạn được thu thập xuyên suốt các khả năng đa dạng của bạn để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và cho các Mục đích được mô tả bên dưới. Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi:

 • Tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác);
 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, tệp tin âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
 • Xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh);
 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn);

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi cần thiết để ký kết hợp đồng. Việc không thực hiện cung cấp Dữ liệu Cá nhân yêu cầu này, trong trường hợp yêu cầu như vậy, có thể cấu thành việc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc nghĩa vụ hợp đồng hoặc không thể ký kết hợp đồng với bạn, tùy theo từng trường hợp. Khi bạn đăng ký sử dụng hoặc cập nhật thông tin cá nhân Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp:

 • Khi bạn đăng ký sử dụng ứng dụng: số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, địa chỉ, thông tin trên giấy tờ tùy thân, ảnh giấy tờ tùy thân, video khuôn mặt và thông tin khai báo về FATCA (nơi cư trú, thẻ công dân Hoa Kỳ …) và các thông tin khác theo quy định của pháp luật.
 • Khi bạn cập nhật thông tin cá nhân (như tên của bạn, giấy tờ tùy thân, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng) và các thông tin khác khi cần thiết;

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:

 • Vị trí của bạn (để đề xuất các dịch vụ hoặc điểm bán hàng phù hợp xung quanh bạn);
 • Thông tin hoạt động thể chất của bạn như: tổng số bước chân, loại bước chân (đi bộ/ chạy bộ/ lên xuống cầu thang), quãng đường di chuyển, tốc độdi chuyển, số calo tiêu thụ .. (để cung cấp tiện ích theo dõi sức khỏe thể chất cho bạn);
 • Phản hồi, xếp hạng và review;
 • Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán, số tiền, ngày giờ giao dịch);
 • Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cung cấp chỉ dẫn về thay đổi thiết bị hoặc ứng dụng);
 • Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi; và
 • Dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của bạn với chúng tôi, các đại lý của chúng tôi.

Từ các nguồn khác Khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác khi cần, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến cho chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

 • từ các chương trình giới thiệu;
 • từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán;
 • nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
 • trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
 • nguồn dữ liệu công khai có sẵn;
 • nguồn dữ liệu chính phủ; và
 • nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm Một số Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm Dữ liệu Cá nhân liên quan đến thông tin số CMND/ số thẻ căn cước công dân, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và lý lịch tư pháp, khi được phép hợp pháp), dữ liệu sức khỏe, tình trạng hôn nhân và dữ liệu sinh trắc học, nếu phù hợp. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này với sự đồng thuận của bạn và / hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành. Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho chúng tôi Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như bạn bè) cho chúng tôi. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của họ, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.  

2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TNEX có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích sau (“Mục Đích”). Đối với dữ liệu sinh trắc học, chúng tôi chỉ sử dụng trong từng trường hợp được đề cập cụ thể. Cung cấp dịch vụ và các tính năng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng dụng, Websites và Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • Cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
 • Tương tác bạn để cung cấp Dịch Vụ;
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn (chúng tôi có sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn trong trường hợp này);
 • Tiến hành kiểm tra thẩm định;
 • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn người khác sử dụng danh tính của bạn để đăng ký trái phép (chúng tôi có sử dụng dữ liệu sinh trắc học trong trường hợp này);
 • Xác minh tuổi của bạn (khi cần thiết);
 • Cung cấp tiện ích theo dõi sức khỏe thể chất và khuyến khích bạn thực hiện các hoạt động thể chất bằng các phần thưởng thích hợp;
 • Xác nhận đơn hàng của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;
 • Đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
 • Kích hoạt các tính năng cá nhân hóa Ứng Dụng của bạn, chẳng hạn như danh sách các địa điểm bán hàng yêu thích, sản phẩm yêu thích và các đơn hàng trước đó;
 • Làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch vụ này sang Dịch vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
 • Xử lý và quản lý phần thưởng của bạn;
 • Cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
 • Xử lý, quản lý hoặc xác minh ứng dụng của bạn về các chương trình khuyến mãi, phần thưởng và những đăng ký với TNEX;
 • Cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực; và
 • Để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử lý Dữ liệu, theo như bạn đã đồng thuận với Bên Kiểm soát Dữ liệu (ví dụ đại lý hoặc công ty bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó, và TNEX đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được triển khai.

An toàn và bảo mật Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:

 • Sàng lọc đại lý trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
 • Xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào TNEX;
 • Sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn (chúng tôi có sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn trong trường hợp này);
 • Giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách của chúng tôi; và
 • Phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm (chúng tôi có sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn trong trường hợp này).

Hỗ trợ khách hàng Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến ​​và phản hồi; và
 • Thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

Nghiên cứu phát triển và bảo mật Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm. Mục đích pháp lý Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng (chúng tôi có sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn trong trường hợp này). Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc nước ngoài (chúng tôi có sử dụng dữ liệu sinh trắc học của bạn trong trường hợp này). Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:

 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
 • Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác. Tiếp Thị và Quảng Bá Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để tiếp thị cho TNEX và các nhà tài trợ đối tác TNEX, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:

 • Gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;

Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn SMS, dịch vụ nhắn tin trực tuyến và qua email. Nếu bạn muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ thư điện tử marketing@tnex.com.vn  

3. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm: Người dùng khác Trong một số trường hợp khi bạn sử dụng một dịch vụ của chúng tôi mà cần phải tương tác với các người dùng khác, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin đại diện của bạn như tên và hình ảnh đại diện. Chúng tôi không chia sẻ thông tin Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm của bạn cho người dùng khác. Ví dụ:

 • Nếu bạn là khách hàng cá nhân, chúng tôi có thể chia sẻ tên, hình ảnh đại diện, số điện thoại, số tài khoản của bạn với đối tác đại lý của chúng tôi khi bạn đặt hàng từ đối tác đại lý này để thực hiện yêu cầu dịch vụ của bạn;
 • Nếu bạn là khách hàng tham gia chơi các trò chơi mà thông tin người trúng thưởng được công bố công khai trong ứng dụng TNEX hoặc trên website của chúng tôi, chúng tôi có thể chia sẻ tên, hình ảnh đại diện, số điện thoại, xếp hạng, điểm tích lũy của bạn nhằm tăng tính minh bạch cho giải thưởng;
 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ trò chuyện trong ứng dụng, chúng tôi có thể chia sẻ tên và hình ảnh đại diện của bạn với các bên khác vào cuộc trò chuyện của bạn.

Với các công ty con và chi nhánh Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các đơn vị và chi nhánh được kiểm soát chung. Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của TNEX Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân (không bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm) cho các nhà cung cấp, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:

 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
 • Trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây; và
 • Đối tác bảo hiểm và tài chính.

Đối tất cả các đối tác mà chúng tôi cung cấp dữ liệu, chúng tôi đều yêu cầu ký thỏa thuận không tiết lộ (Non disclosure agreement) để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng không bị chia sẻ ra bên ngoài hoặc sử dụng không đúng mục đích. Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập tại mục “2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN”), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:

 1. Khi nó là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp mà đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc
 2. Khi nó là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).

 

4. LƯU GIỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính sách này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.  

5. COOKIES VÀ QUẢNG CÁO TRÊN CÁC NỀN TẢNG BÊN THỨ BA    

TNEX và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, web tag, 3web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Ứng Dụng của bạn.  Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân (không bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm) về bạn và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt web của bạn, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho bạn hoặc được bạn bấm vào, và ngày giờ sử dụng của bạn. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể. TNEX có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân (không bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm) cho cùng mục đích mà TNEX tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân (không bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm) với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba.  

6. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và TNEX khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền và khi lưu trữ dữ liệu;
 • Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như đăng nhập an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh 2 bước để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình;
 • Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi khuyến cáo bạn bảo vệ tài khoản của mình bằng cách không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thực hiện trao đổi tài khoản của mình với bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các trường hợp người dùng bị lộ thông tin cá nhân do vi phạm quy định tại điều khoản này. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.  

7. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng thuận xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Tuy nhiên, chọn không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với chúng tôi hoặc rút lại sự đồng thuận của bạn để chúng tôi sử dụng nó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong “2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN” (Sử dụng Dữ liệu Cá nhân) hoặc rằng bạn không thể sử dụng Dịch vụ. Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật khác hiện hành. Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua chi tiết liên hệ của chúng tôi được nêu trong “9. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI” bên dưới. Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh thẩm quyền thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ đem lại hiệu lực cho yêu cầu của bạn trong các mốc thời gian được quy định bởi luật áp dụng hiện hành.  

8. SỬA ĐỔI VÀ CẬP NHẬT 

TNEX có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Websites. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Website hoặc Dịch Vụ, mua sản phẩm từ TNEX hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với TNEX sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.  

9. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách này hoặc muốn thực hiện quyền của bạn được nêu ra trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với TNEX tại:

TNEX

54A Nguyễn Chí Thanh, 7F

Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Email address: cskhcn@tnex.com.vn

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]