Vietnamese digital bank TNEX to create consumer-merchant ecosystem

29/10/2020

792 Lượt xem

TNEX, the digital bank created by Maritime Bank (MSB), is set to launch the first phase of its roll out in August.

The challenger will look to tap Vietnam’s Gen Z population, a population expected to grow to 15 million by 2025. It will provide users with an ecosystem of merchants, alongside banking services and products.

Xem bài viết →
#TNEX_ThemeSongChallenge “Tinh thần TNEX” là gì?

31/08/2020

1082 Lượt xem

#TNEX_ThemeSongChallenge “Tinh thần TNEX” là gì? Bạn đã biết chưa?Bạn muốn sáng tác theme song cho TNEX để giật lấy 10 triệu đồng, nhưng loay hoay không biết tinh thần TNEX muốn truyền tải là gì? Vậy thì cũng chúng tôi dạo một vòng TNEX từ ngày đầu thành hình nhé.Ý tưởng về việc tạo […]

Xem bài viết →