MIỄN PHÍ Vừa Chi Tiêu Vừa Tiết Kiệm. “Trọn Đời” Miễn Phí  

Không phí dịch vụ, không phí rút tiền, không phí thường niên, không phí duy trì tài khoản

 

NGÂN HÀNG SỐ
TNEX

Phí chuyển tiền

Miễn phí

Phí duy trì tài khoản

Miễn phí

Phí rút tiền

Miễn phí tất cả giao dịch

Phí thường niên

Miễn phí

Phí ẩn và các loại phí khác

Không có

vs.

NGÂN HÀNG
TRUYỀN THỐNG

Phí chuyển tiền

1.100 – 11.000đ/giao dịch

Phí duy trì tài khoản

5.000 – 15.000đ/tháng

Phí rút tiền

1.100 – 11.000đ/tháng

Phí thường niên

50.000 – 500.000đ/năm

Phí ẩn và các loại phí khác

Vài trăm ngàn đồng/năm

TNEX không bao giờ “lén” thu phí từ bạn,

hứa trọn đời miễn phí